Memulai pagi sahabat Insania, Kajian siraman rohani dikemas dalam mozaik program keimanan bersama narasumber pilihan dan
tema bahasan Sirrah Nabawiyah, Fikih, Riyadlus Sholihin, Akhlak, Tazkiyatun Nafs, Fikih Wanita, dan Hadist.

Percikan Iman, Setiap Hari pukul 05.00-06.00 WIB/WITA/WIT.